Phần mềm ứng dụng phong thuỷ

Huớng dẫn nhập thông tin
 • Họ tên
  • Nguyễn thị Lan Anh: Họ nguyễn, chữ đệm là Thị, tên Lan anh
  • Ngô Lại Thị Thảo: Họ Ngô Lại,chữ đệm là Thị, Tên Thảo
  • Từ Lê Thường: Họ Từ Lê, Tên Thường Không có chữ lót.
  • Tống Đoàn Linh Chi: Họ Tống Đoàn, tên Linh Chi không có tên Lót
 
 • Tên doanh nghiệp
  • Phần đầu : Tổng Công ty, Công ty, Ngân hàng, Khu, Cửa hàng, Quán, Trung Tâm, Tiệm
  • Phần giữa : TNHH, TNHH 1 TV, 2 TV, Cổ phần, XNK, Thương Mại Cổ phần, Công Thương, liên doanh, Chế xuất, Áo cưới,…
  • Phần cuối : phần còn lại
 • Số điện thoại (Ví dụ : 091000000, 0971231234)